burgerbeweging in actie

PERSBERICHT: Turnhouts budget toont financieel gezond bestuur

De Turnhoutse gemeenteraad keurde vanavond het meerjarenplan en het budget voor 2016 goed. Die tonen dat de besparingen op kruissnelheid zitten met een financieel gezonde stad als resultaat. De stedelijke werkingsuitgaven dalen volgend jaar met 2 miljoen euro terwijl het stadsbestuur 15 miljoen euro investeert. De belastingen blijven dezelfde.

Ondanks de stijgende pensioenkosten, de stijgende verarming, de taxshift en andere maatregelen van hogere overheden, legt het Turnhoutse schepencollege opnieuw een budget in evenwicht voor.

!cid_image001_png@01D1368C

Besparingen op kruissnelheid

De werkingsuitgaven van het Turnhoutse stadsbestuur dalen in 2016 met 2 miljoen euro vergeleken met het vorige meerjarenplan. ‘Dat komt vooral doordat de besparingsmaatregelen nu op kruissnelheid zitten. Daarnaast let het stadsbestuur nauwgezetter op de kosten en wordt er nog strikter gebudgetteerd’, verklaart Financiënschepen Francis Stijnen. Het blijft de ambitie om tegen het einde van de legislatuur 54 miljoen euro te besparen. Dit is nodig om een gezond financieel evenwicht te behouden.

Belastingen stijgen niet

Het stadsbestuur verandert niets aan de belastingen. De aanslagvoet voor de personenbelasting of de opcentiemen voor de onroerende voorheffing stijgen dus niet.

15 miljoen euro investeren

Het Turnhoutse stadsbestuur plant volgend jaar 15 miljoen euro aan investeringen. 5 miljoen daarvan gaat naar de bouw van de academies op Turnova. Ongeveer 3,4 miljoen euro gaat naar openbare werken. Zo staat de heraanleg van de Lokerenstraat, de Schoolstraat en de Baron Frans du Fourstraat in 2016 op de planning. Daarnaast starten de voorbereidingen voor de tweede fase van de aanleg van de fietspaden in het industriegebied.

Gezond financieel beleid geeft nieuwe ruimte

Schepen Francis Stijnen is tevreden over het meerjarenplan en het budget dat de gemeenteraad vanavond goedkeurde. ‘Het gezonde financiële beleid dat we als bestuur voeren, geeft de stad nieuwe bijkomende financiële ruimte. Daardoor kunnen we de volgende jaren onder meer 3 miljoen euro extra investeren’, licht schepen Stijnen toe.

Andere gevolgen van het gevoerde beleid zijn dat een bijkomende besparing op personeel vermeden kan worden. En de bijdrage aan de stedelijke pensioenkas wordt vanaf volgend jaar jaarlijks met 1 miljoen euro verhoogd. Dat is noodzakelijk om de stijgende pensioenkosten het hoofd te kunnen bieden.

Tot en met 2019 vertoont het exploitatiebudget telkens een overschot van ongeveer 6 miljoen euro. Als de voorziene planning kan worden uitgevoerd en er geen nieuwe lasten ontstaan voor het stadsbestuur, ziet de financiële toekomst voor het stadsbestuur er dus positief uit.

Schuldgraad is laag, zeer laag

Het stadsbestuur voorziet tot 2019 nog 20 miljoen euro aan nieuwe leningen. Dat is 15 miljoen euro minder dan eerst gepland bij het begin van de legislatuur. Dat is het directe gevolg van het goede financiële resultaat vorig jaar toen er een overschot van 7,1 miljoen werd geboekt en de besparingsmaatregelen.

Die leningen brengen de financiële situatie van Turnhout zeker niet in gevaar. Dat blijkt uit de meest recente profielschets van Turnhout door de Studiedienst van de Vlaamse Regering die bevestigt dat Turnhout financieel gezond is. De studiedienst berekende dat in 2013 de schuld per inwoner in Turnhout 575 euro bedroeg. Dat is veel minder dan het Vlaamse gemiddelde van 1 253 euro per inwoner, het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden van 1 684 euro per inwoner en zelfs het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zonder de grootsteden Antwerpen en Gent van 1 471 euro.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

1 Reactie op PERSBERICHT: Turnhouts budget toont financieel gezond bestuur