burgerbeweging in actie

Operatie Watertoren is gestart!

Koop samen met De Koep een stukje van de watertoren, red het symbool van Turnhout 2012 en investeer in een bruisende toekomst voor de stad.

persvoorstelling – (foto al het nieuws uit Turnhout)

De Turnhoutse watertoren is een beschermd monument. Dat is maar goed ook, want de toren en de bijhorende waterleiding was een van de eerste gemeenschapsvoorzieningen die de stad aanbood aan zijn burgers. Hij is al een hele tijd niet meer in gebruik en bleef lange tijd gesloten voor het publiek.

Tijdens het feestjaar Turnhout 2012 – Vlaamse Cultuurstad, groeide de fraai verlichte toren uit tot hét symbool van het bruisende (cultuur)leven in de stad.

Het Watertorenfestival was de meest memorabele activiteit van Turnhout 2012. Elke weekavond tussen maart en november was de toren het podium voor jong en gevestigd talent, voor amateurs en professionals. Er waren muziekoptredens, lezingen, voordrachten, dans- en theatervoorstellingen, comedy, literaire avonden. Radioamateurs toverden de toren om tot een zendmast. ArTur installeerde er een periscoop waarmee je over de daken van Turnhout kon kijken.

De evenementen waren gratis toegankelijk en lokten vele duizenden toeschouwers.

PIDPA verkoopt

De watermaatschappij PIDPA heeft al langer plannen om de watertoren te verkopen. Tijdens het cultuurjaar kregen we nog even respijt, maar nu is het menens.

De nieuwe Turnhoutse burgerbeweging, De Koep (*), voert al maandenlang onderhandelingen met PIDPA en het Turnhoutse stadsbestuur in een poging om de watertoren te kunnen behouden voor de Turnhoutse gemeenschap en er allerlei culturele en gemeenschapsvormende activiteiten te organiseren.

Daarbij dienden wij een activiteitenplan in en spraken wij onze wens uit om een erfpachtovereenkomst aan te gaan. Die zou de stad of PIDPA uiteindelijk niks kosten.

Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk niets opgeleverd en PIDPA heeft ons bevestigd dat de watertoren half oktober openbaar zal worden verkocht.

De stad haakt af

Wij betreuren dat de stad en de watermaatschappij geen oog hebben voor de symbolische waarde van de watertoren.

De stad heeft een financiële constructie die geen enkel gevolg heeft voor de stadskas, jammer genoeg, afgewezen. De recente belofte dat het bestuur kansen wil geven aan “inwoners die iets van de stad willen maken”, had ons nochtans hoop gegeven.

De vele verenigingen en creatievelingen in de stad blijven hiermee in de kou staan.

Ook is het een bittere vaststelling dat PIDPA miniem geldgewin verkiest boven het écht valoriseren van haar bouwkundig erfgoed. De watermaatschappij maakt forse winsten en kan best zonder het geld van de watertoren.

De Koep wil kopen… met uw steun.

“De Koep lanceert vandaag een campagne om tegen begin oktober voldoende geld in te zamelen om met een redelijke kans op slagen naar de openbare verkoop te kunnen trekken,” zegt Koen Aerts. “Voor hoeveel de toren zal worden afgehamerd, is niet te voorspellen. PIDPA wil minstens 64.000 euro krijgen, maar het is uiteraard mogelijk dat er meer geld nodig is.”

De Koep roept alle Turnhoutenaars van goede wil op om een steentje bij te dragen in de vorm van een financiële bijdrage.

Bedrijven of verenigingen die geld willen schenken kunnen een overeenkomst sluiten met De Koep die hen – als wij de toren kunnen verwerven – het recht geeft om minstens een keer per jaar gratis een activiteit te organiseren in de toren.

Als we er uiteindelijk niet in zouden slagen om de toren te verwerven, dan krijgen alle milde schenkers hun geld terug; tenzij ze er zelf voor kiezen dat geld over te dragen naar vzw De Koep en zodoende automatisch aandeelhouder te worden van de coöperatieve die door De Koep vzw zal worden opgericht. Daarover wordt te gepasten tijde gecommuniceerd. Nu gaat onze aandacht volledig naar Operatie Watertoren.

 

Wat te doen?

Stort uw milde bijdrage – tien euro, honderd euro, tienduizend euro; u geeft wat u wil missen – op ons rekeningnummer.

Vul onderstaand formulier in en u ontvangt van ons alle betaalgegevens.

[easy_contact_forms fid=2]

U kan/mag daarna op onze Facebook-pagina, aan Turnhout melden dat u ook uw steentje heeft bijgedragen. Dat kan op .www.facebook.com/operatiewatertoren

Op onze website www.dekoep.be vindt u binnenkort alle mogelijke achtergrondinformatie over De Koep en de Operatie Watertoren.

De Koep zelf heeft ook een eigen FB-pagina: www.facebook.com/dekoep.

Wie originele ideeën heeft om geld in te zamelen of wie gewoon een handje wil toesteken, mag ons altijd mailen op dekoep@gmail.com

Wij zullen om evidente redenen niet bekend maken hoeveel geld er de komende weken uiteindelijk ingezameld. We willen niet in onze kaarten laten kijken voor en tijdens de openbare verkoop. Daarna zullen we uiteraard wel communiceren over het totaalbedrag dat werd ingezameld.

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest