burgerbeweging in actie

Operatie Watertoren is voorbij, De Koep begint pas

verkocht2

De vzw De Koep heeft de Turnhoutse watertoren niet kunnen kopen. Een particulier had er het enorme bedrag van 220.000 euro voor over en dat was het tienvoudige van wat de vzw konden bieden. Operatie Watertoren is dus voorbij. Maar De Koep begint nog maar pas. “Met steun van de Turnhoutse burgers willen wij proberen de stad zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken. De komende maanden zullen concrete projecten worden uitgewerkt,” zegt voorzitter Koen Aerts.

“We trokken dinsdagnamiddag niet zonder hoop naar de openbare verkoop van de watertoren,” zegt Koen Aerts van De Koep. “We hadden zelf 26.000 euro ingezameld, maar we kregen ook de steun van Daniël Le Bon die de toren voor ons wou kopen, waarna wij hem in erfpacht konden nemen om er laagdrempelige socioculturele activiteiten te organiseren.”

De verkoop zelf leek wel op een thriller met verschillende kandidaat-kopers die tegen elkaar opboden. Een grote delegatie van De Koep en nog een even grote groep sympathisanten applaudisseerde toen Daniël Le Bon zijn eerste bod uitbracht. De Koep had dan al afgehaakt.
Na ruim een uur bleek dat er een koper was die maar liefst 220.000 euro veil had voor de toren. Dat was een onverantwoord hoog bedrag, gezien de schattingsprijs van 64.000 euro.

“De Koep is Daniël Le Bon heel dankbaar dat hij zo lang heeft meegeboden en getracht heeft om de toren voor de Turnhoutse gemeenschap te kopen,” zegt Koen Aerts. “Op den duur was het bedrag echter te hoog. Dat zou ook gevolgen gehad hebben voor onze erfpacht en dat zou een te zware hypotheek gelegd hebben op de werking van onze vereniging.”

Daniël Le Bon: “Ik wilde de toren voor een prikje ter beschikking stellen van De Koep zodat iedereen daar zoals in 2012 zijn of haar ding kond doen. Maar ik had ook een eigen idee dat perfect aansloot bij de werking van De Koep. Ik droomde ervan om de kuip van de toren deels te vullen met water en daar een drijvend en draaiend vlot op te leggen. Zo zou Turnhout toch nog een draaiend restaurant in een toren krijgen. Het heeft niet mogen zijn, jammer.”

Voorkooprecht
De openbare verkoop had kunnen worden vermeden. Het stond watermaatschappij PIDPA al jaren vrij om de toren in bruikleen te geven aan een vereniging. Dat gebeurde trouwens twee jaar lang met Turnhout 2012.
De nieuwe raad van bestuur van PIDPA wilde de toren echter koste wat het kost ten gelde maken.
De stad Turnhout had als enige een voorkooprecht. Als ze dat had uitgeoefend zou de toren voor 64.000 euro eigendom van de stad geworden zijn. “Het vorige college had daar geen oren naar,” zegt Koen Aerts. “De nieuwe meerderheid liet wel een opening, maar de tijd was te kort om de openbare verkoop nog te verhinderen. Het scenario waarbij de Stichting Kempens Landschap en de stad samen zouden werken, leek ons nochtans erg interessant.”
De vzw De Koep had ook altijd gezegd dat ze de som die de stad moest betalen, zou terugbetalen via een huur- of erfpachtovereenkomst.
“Wij willen geen schuldigen zoeken, want het dossier is erg complex,” zegt Koen Aerts. “Toch zal, wanneer later de geschiedenis van Operatie Watertoren geschreven wordt, blijken dat dit een grote gemiste kans is. Waarom moest PIDPA deze toren verkopen? Waarom kon de stad ons geen duwtje in de rug geven? Alle experts die we daarover aanspreken, begrijpen er niets van.”

Volksvergadering op 9 november
Wat nu? Honderden Turnhoutenaars (en ook verrassend veel mensen van buiten Turnhout), verenigingen en bedrijven hebben geld gestort op het rekeningnummer van Operatie Watertoren. “Wij hebben altijd beloofd dat wie dat wil, zijn/haar geld zonder problemen kan terugkrijgen. Dat blijft uiteraard zo, maar wij hebben ook een ander voorstel,” zegt Koen Aerts.”

De vzw De Koep wil aan alle schenkers drie keuzes laten.

1) U vraagt uw geld terug. Wij storten het op uw rekening.
2) U laat uw geld in de vzw (zodat het kan dienen als werkingsmiddelen)
3) U laat het geld in de vzw. Volgend jaar wordt het omgezet in aandelen in de coöperatie(s) van De Koep.
4) Een keuze tussen 2 en 3. U laat een deel in de vzw als werkingsmiddelen en een deel als aande(e)l(en).

Deze keuze kunt u maken vanaf half november. Tot dan wordt onze rekening geblokkeerd. Wij houden alle mensen die ons gesteund hebben op de hoogte.

“Onze vereniging is niet alleen opgericht om te proberen de watertoren te redden,” brengt Koen Aerts in herinnering. “Wij hebben ons van in het begin tot doel gesteld om te proberen een bijdrage te leveren om de stad zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken. Wij willen dat doen door een coöperatie op te richten waarvan iedereen die dat wil aandeelhouder (coöperant) kan worden.”
“Op 9 november wordt in Café Barzoen een volksvergadering gehouden waarop wij terugblikken op Operatie Watertoren en vooruitkijken naar de plannen van de toekomst. Die vergadering vervangt de eerder aangekondigde benefiet. Daar zullen we ook al meer uitleg kunnen verschaffen over de concrete plannen die we willen uitwerken. We willen niet over een nacht ijs gaan. Een coöperatie is een bedrijf. Er moet marktonderzoek gebeuren, er moet een businessplan opgesteld worden en er moeten coöperanten worden gezocht.”

De vzw De Koep hoopt tegen het einde van het jaar een aantal concrete projecten gedefinieerd te hebben die in een of meer coöperaties kunnen worden gevat. Daarbij wordt nu gedacht aan energie (wind, zon,…), media, voedsel, mobiliteit, cultuur, landbouw en ambacht.
“Wij hopen dat de mensen die ons gesteund hebben tijdens Operatie Watertoren ons nog even de tijd geven om met een helder, transparant en haalbaar plan naar buiten te treden. Op dat moment kunnen ze zelf een rol spelen in dit grote avontuur,” besluit Koen Aerts.

Praktische informatie over de volksvergadering in Barzoen volgt later. Hou deze website en onze Facebook-pagina in de gaten.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest