burgerbeweging in actie

Operatie Watertoren draait op volle toeren

Actievergadering in de Wollewei

Actievergadering in de Wollewei

Operatie Watertoren, de actie van de Turnhoutse burgerbeweging De Koep, om de Turnhoutse watertoren aan te kopen voor de gemeenschap, draait op volle toeren. “Het geld loopt goed binnen, maar we moeten de inspanning zeker nog een maand volhouden,” zegt voorzitter Koen Aerts. Gelukkig leverde een actievergadering heel wat ideeën op om fondsen in te zamelen. Die acties zullen nodig zijn want de PIDPA geeft De Koep geen respijt. De verkoop gaat zoals gepland door in oktober.

Het eerste concrete idee op de druk bijgewoonde Actievergadering, woensdagavond in de Wollewei, was het bemannen van een stand op de cultuurmarkt..
Er worden flyers bijgedrukt om de duizenden bezoekers van de cultuurmarkt en ook van de opening van de Warande op zaterdag te informeren en te sensibiliseren voor Operatie Watertoren.

Buurtwerken
Ook volgende weekeinde, op Open Straatdag (22 september), zal er in verschillende wijken geld ingezameld worden. Buurtwerk Vaart zegde al toe. De Koep roept alle Turnhoutse buurtwerkingen op om hun steentje bij te dragen. De Koep werkt aan de samenstelling van een promoteam dat op Open Straatdag de ronde van de buurten zal doen.

Benefiet, kwis, spaarpotten…
Er is ook een groepje actief dat probeert om begin oktober een benefiet met Turnhoutse muziekgroepen op poten te zetten. Ook dat initiatief is nog pril, maar er zou al een zaal zijn en weldra ook een datum. Koen Aerts: “Wij dromen ook van een grote slotshow, maar dat is nu nog… een droom. Er dienden zich ook mensen aan die een kwis willen organiseren. Er worden spaarpotten besteld die we zullen aanbieden aan de Turnhoutse horeca en middenstand. Elke cent telt voor deze actie.”

PIDPA houdt been stijf
De Koep had, na de start van Operatie Watertoren aan de watermaatschappij PIDPA gevraagd om de openbare verkoop zo lang mogelijk uit te stellen. “Hoe langer de periode waarin we geld kunnen inzamelen, hoe meer kans op slagen onze actie heeft.”
Het directiecomité van PIDPA liet gisteren echter weten dat het “geen adequate basis ziet om in te gaan tegen de beslissing van de raad van bestuur tot openbare verkoop van de watertoren.
Wanneer de openbare verkoop precies gepland is, weten we wellicht volgende week. Dat het ergens “half oktober” zal zijn, lijkt vast te staan.

Oproep: kant-en-klare acties
Iedereen die een steentje wil bijdragen tot Operatie Watertoren wordt gevraagd zich te melden via ons mailadres dekoep@gmail.com. “We zoeken vooral mensen, verenigingen, bedrijven die kant-en-klare acties kunnen organiseren. De Koep is een kleine vzw met zo goed als geen werkingsmiddelen. Wij kunnen de acties enkel van op afstand coördineren en zorgen voor een goede communicatie. Wij kunnen ook zorgen voor flyers,” zegt Koen Aerts.
Praat over Operatie Watertoren in uw straat, uw school, uw vereniging of op uw werk. Geld inzamelen kan op duizend-en-een manieren. Wilt u flyeren, wafels bakken, meehelpen op de benefieten of tijdens de kwis, rondgaan met een collectebus,… Doen! Zolang het geld maar tijdig op de rekening van De Koep terechtkomt

Geld schenken
Wie geld wil storten kan dat op ons rekeningnummer BE37 0882 6207 7928 van vzw De Koep.
Meer info daarover vindt u bij op deze website onder de rubriek ‘Stort uw gift‘.
Wie cash geld wil schenken, neemt best met ons contact op via ons mailadres.
Via onze Facebook-pagina kunt u Operatie Watertoren op de voet volgen: www.facebook.com/operatiewatertoren. Liken én delen die pagina!

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest