burgerbeweging in actie

Laatste kans voor de watertoren

JA2_0917

STORT UW GIFT VOOR OPERATIE WATERTOREN: Klik op ‘stort uw gift‘. Doe het nog vandaag, zodat het geld zeker dinsdag op onze rekening staat!

Operatie Watertoren treedt in een cruciale fase. Dinsdag om 16.30 uur vindt de openbare verkoop van de Turnhoutse watertoren plaats in Café Sint-Pieter. “De Koep heeft elke euro nodig om een serieus bod te kunnen doen,” zegt Koen Aerts. “Vandaag storten is de boodschap, daarna is het misschien te laat.”

Het is de Turnhoutse watermaatschappij PIDPA die de watertoren wil verkopen. “Die toren was in 2012, toen Turnhout Vlaamse Cultuurstad was, hét symbool van de creativiteit van onze stad. Er vonden meer dan honderd activiteiten plaats en zowel gevestigde namen als beginnende kunstenaars kwamen er aan bod,” zegt Koen Aerts, voorzitter van De Koep. Deze nieuwe Turnhoutse burgerbeweging wil dat de watertoren behouden blijft voor de gemeenschap zodat er ook in de toekomst (socio-)culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

De afgelopen maanden en weken voerde de De Koep gesprekken met het Turnhoutse stadsbestuur, PIDPA en met de provinciale vzw Stichting Kempisch Landschap. Zij zijn de enigen die een openbare verkoop van de toren kunnen verhinderen. Dat zou de prijs verankeren op 64.000 euro, de geschatte waarde. De Koep stelde voor om de toren dan in erfpacht te nemen of te huren zodat het voor de stad of de Stichting Kempisch Landschap op termijn een nuloperatie zou zijn.

De intense gesprekken – die nog steeds niet zijn afgerond – werden de voorbije maanden doorkruist door de aanhoudende politieke spanningen binnen de Turnhoutse meerderheid. Aangezien de nieuwe meerderheid officieel nog steeds niet in functie is, wordt het nu wel erg krap om de procedure voor de openbare verkoop alsnog stop te laten zetten.

‘Erop of eronder’
De Koep wil het zekere voor het onzekere nemen. “We hopen dat er nog een oplossing komt via Stichting Kempisch Landschap en de stad en we waarderen al hun inspanningen. We moeten er echter ernstig rekening mee houden dat het zal lukken. We hebben dan ook geen andere keuze dan zelf een bod te doen op de watertoren,” zegt Koen Aerts. “Het is erop of eronder, dinsdag.”

De fondsenwervingsactie ‘Operatie Watertoren’, die begin september van start ging, is een succes. Hoeveel geld er momenteel in kas is, wil De Koep niet verklappen, om andere kandidaat-kopers niet op ideeën te brengen. “We denken dat we een serieuze kans maken, anders zouden we niet naar de openbare verkoop gaan.”

Maar de tijd dringt en elke euro is nu van belang. Daarom roept De Koep alle sympathisanten – uit Turnhout, maar ook van daarbuiten op – om op de valreep nog een schenking te doen aan de vzw. “Alle details zijn te vinden op onze website. Geld dat vandaag nog wordt overgemaakt, staat dinsdag op onze rekening,” zegt Aerts.

Als De Koep er niet in slaagt om de toren voor de gemeenschap te ‘heroveren’, krijgen de schenkers de keuze: ofwel hun geld terugvragen, ofwel het geld investeren in toekomstige initiatieven van De Koep.

Hartverwarmende voorbeelden
“Dat we niet alleen staan met onze wens om de watertoren – de oudste gemeenschapsvoorziening van Turnhout – open te houden, blijkt uit de gulle giften van verschillende bedrijven en verenigingen”, zegt Koen Aerts nog. “Zo zijn we erg blij met de gift van 2.500 euro van Dienstenthuis. Ook Buurtwerk Gulden Vellekens (200 euro) en Wijk Watertoren (500 euro) toonden hun goed hart. Bloedgroep K, die vorig jaar furore maakten met de Watertorenman, schonken 300 euro en de Heemkundige Kring Bezemklokje 100 euro. Seniorenvereniging NEOS maakte 250 euro over en de Turnhoutse stadsgidsen 500 euro. Boothuis Brauhaus stond de recette van een fuif af (300 euro) en doet dat morgen opnieuw. Al die steun geeft ons veel moed. Het bier dat geschonken werd door Barzoen, Gageleer en brouwerij Het Nest bracht al meer dan 400 euro op.
En dan hebben het nog niet over de talloze individuele schenkers.”

Laatste bezoek
Zaterdag tussen 11 en 12 uur stelt notaris Szabo de watertoren een laatste keer open voor kandidaat-kopers die het gebouw willen bezichtigen. “De afgelopen weken waren we altijd trouw op post en groeiden die voormiddagen uit tot prettige actiemomenten. Wij rekenen opnieuw op een grote opkomst en nadien drinken we de laatste flesjes Schuppenboer op in café Barzoen,” zegt Aerts.
De aanwezige leden van De Koep zullen dan ook ter beschikking staan van de pers voor meer uitleg bij de procedure van de openbare verkoop.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest