burgerbeweging in actie

Heet de vluchtelingen welkom op zaterdag 10 oktober

CorsendonkDe komende dagen en weken zullen er in Turnhout 377 vluchtelingen aankomen. Zij worden opgevangen in Opvangcentrum Turnhout in de Corsendonk Apartments in de Heilig Hartstraat.  Op zaterdag 10 oktober om 14 uur wordt een verwelkoming georganiseerd. De Koep steunt de oproep om aan hieraan deel te nemen. Ondertussen blijft de Turnhoutse burgerbeweging het dossier van de vluchtelingen op de voet volgen.
Het is positief dat de stad een solidair signaal wil geven, onder meer door vrijwilligers op te roepen om peter of meter te worden (dat kan nog steeds via http://www.turnhout.be/vluchteling). Ook werd van bij de start duidelijk gesteld dat de vluchtelingen welkom zijn. De buurtvergadering van 6 oktober toont aan dat die solidaire houding gedeeld wordt door de bevolking, ondanks stemmingmakerij van sommigen.

Het blijft wel erg moeilijk om zicht te krijgen op de overeenkomst tussen de federale overheid (Fedasil) en het consortium Corsendonk-G4S, de privé-partner die de opvang organiseert. Dat een beveiligingsfirma mee betrokken is in de constructie, noopt ons tot waakzaamheid. Zowel de stad als de burgers worden hiermee geconfronteerd, zonder inspraak.

Corsendonk-G4S wil wel vrijwilligers betrekken bij de opvang, maar dat mag niet neerkomen op een kostenbesparing. De privé-partner wordt door de overheid vergoed om professionele opvang te voorzien.

Extra noden

Wij zijn ervan overtuigd dat de stad de gang van zaken in het Opvangcentrum Turnhout zal opvolgen en, indien er tekortkomingen zijn, contact zal opnemen met Fedasil. Die instantie is uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.
Problematische toestanden in en om de huisvesting zullen ongetwijfeld voor extra aandacht en opvang zorgen buiten het gebouw. De aanwezigheid van 377 vluchtelingen heeft immers een impact op de stad en die valt onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur.
De stad moet het echter met veel minder geld stellen terwijl er heel wat extra noden zijn. Het stadsbestuur bezorgde staatssecretaris Theo Francken eerder al haar aandachtspunten. Zo vraagt Turnhout om extra ondersteuning voor scholen, CLB’s en klasgenootjes om jonge asielzoekers zo goed mogelijk te kunnen opvangen en ondersteunen. Ook het OCMW moet voldoende middelen krijgen om vluchtelingen te begeleiden bij het zoeken naar een woning, werk, bijscholing en kansen tot participatie.

Onthaalmoment

Gezien de dynamiek die ondertussen vanuit het middenveld en de stad op gang is gebracht roept De Koep haar sympathisanten op om zich daarbij aan te sluiten. Opvangcentrum Turnhout zou binnenkort ook een Facebook-pagina openen waarop nieuws en specifieke oproepen voor steun en hulp zullen worden gecommuniceerd.  Er zijn ook verschillende werkgroepen actief die gecoördineerd worden vanuit de stadsdiensten en het OCMW. Het lijkt ons voorlopig niet aangewezen om aparte initiatieven nemen, maar we onderzoeken wel of we geen eigen actievere rol kunnen spelen bij de integratie van die vluchtelingen die nadien erkend zullen worden en van wie er velen Turnhout zullen blijven.
Ondertussen is het erg belangrijk dat Turnhout een signaal geeft aan de vluchtelingen dat ze welkom zijn in onze stad. De Koep steunt dus ook het initiatief van burgers en organisaties om op zaterdag 10 oktober om 14 uur een onthaalmoment te organiseren. Daar worden welkomstpakketjes uitgedeeld. Bedoeling is vooral om de vluchtelingen op hun gemak te stellen. Iedereen welkom dus.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest