burgerbeweging in actie

Droomdag Mijn 2040 wekt enthousiasme + FOTO’s en CARTOONS

Turnhout 2040 web-167De eerste Droomdag van Mijn2040, op 5 september in het Raadsherenpark, was een groot succes. Dit grootschalige experiment in burgerparticipatie voor de hele stadsregio (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) bracht 55 mensen op de been. Initatiefnemer Vormingplus Kempen (dat hiervoor nauw samenwerkt met De Koep) was dan ook uitzonderlijk tevreden. Weldra verschijnt op de website van Mijn2040 een uitgebreid verslag, maar ondertussen pikte Gazet van Antwerpen het initiatief al op.

De Antwerpse organisatie Antwerpen aan’t Woord stond in voor de begeleiding van zes groepen die een hele dag vrijuit mochten dromen over hoe de stadsregio er in 2040 zou (kunnen) uitzien. Die brainstorm gebeurde – toepasselijk – in het Paradijs, het polyvalente gebouw in het Raadsherenpark. Onder de hangar, even verder, was de sfeer van 1990 gereconstrueerd met foto’s van de stadsregio in die tijd, aangepaste muziek, drank en hapjes. Huiscartoonist Gie Campo zorgde voor een hele reeks geweldige cartoons.

Uiteindelijk mondde de denkdag uit in zes ‘voorpagina’s van kranten. De opdracht luidde om te verzinnen wat het belangrijkste nieuws zou zijn voor de stadsregio op 1 januari 2041.

Dat leverde zowel hilarische als pijnlijk haalbare ideeën op. Een hertenpark op de plek van het shopping-gedeelte van Turnova tot een watertaxi op het kanaal, het afbreken van de laatste tuinmuur in de stad (waardoor alle tuinen collectief gebruikt kunnen worden), het weren van de auto uit de binnenstad en het aanleggen van randparkings en pendelbussen etc…

Opvallend was dat de meeste groepen niet langer spraken van de stad Turnhout en de drie buurgemeenten, maar wel van de stadsregio. Die kreeg soms de naam Taxandria. Gie Campi hield het op Oud-Turbeerselaar. Een groep situeerde het nieuwe ‘stadsregiohuis’ in Beerse en verschillende groepen voorspelden een vrouwelijke burgemeester van allochtone origine.

De voorpagina’s zullen nu verwerkt worden tot een publicatie waarmee de kerngroep van Mijn 2040 inb 2016 de ‘boer opgaat’. Bedoeling is wijken, verenigingen, geïntersseerde burgers te laten meedenken (-dromen) over de toekomst van de stadsregio. Uiteindelijk zullen die dromen worden overgemaakt aan de gemeentebesturen. Daarbij is het vooral van belang om ervaringen te delen over hoe er anno 2015 op een degelijke en zinnige manier aan burgerparticipatie en -inspraak kan worden gedaan. “Ons inspraakmodel is gebaseerd op adviesraden die samengesteld zijn uit mensen die elk een vereniging of een belang vertegenwoordigen,” zei coördinator (en Koeper) Jef Van Eyck. “Dat systeem botst steeds meer op zijn limieten. Het is onze uitdaging om met Mijn2040 nieuwe manieren te vinden om mensen te betrekken bij het beleid zodat de stem van meer mensen duidelijker kan worden gehoord en de expertise van de burgers meer kan worden gevaloriseerd

Hoopgevend was in elk geval de steun van verschillende ambtenaren van de vier gemeentebesturen en de belangstelling van een aantal lokale politici die het traject met interesse volgen.

Meer info op Facebook.

 

droomdag

Turnhout 2040 web-137

Turnhout 2040 web-115

Turnhout 2040 web-84

Turnhout 2040 web-68

Turnhout 2040 web-40

volgende dag

politicus500

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest