burgerbeweging in actie

De Koep onderzoekt rol in opvang en integratie vluchtelingen

JP-REFUGEES-articleLarge

De afgelopen weken werd De Koep vaak aangesproken door sympathisanten met de vraag of we als burgerbeweging iets konden doen voor de vele (kandidaat-)vluchtelingen die vandaag in ons land en onze regio aankomen. Wij zijn in gesprek met de stad en beraden ons over onze rol.


Na rijp beraad werd besloten om in elk geval geen spoedacties te ondernemen. Er zijn veel instanties die professioneel actief zijn in het lenigen van de noden van asielzoekers en vluchtelingen. De Koep beschikt niet over de expertise om op eigen houtje een vluchtelingenwerking op te zetten. Ondoordacht handelen leidt misschien tot initiatieven die overlappen of geen meerwaarde bieden.

Er werd in eerste instantie besloten om informatie te verspreiden van Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij hebben een hele reeks tips voor mensen die zich het lot van de vluchtelingen willen aantrekken. Je vindt die richtlijnen hier en hier.

Overleg

De Koep nam ook contact op met de bevoegde diensten van de stad Turnhout met de vraag of er noden zijn die niet door het reguliere systeem kunnen worden gelenigd. De stad verspreidde ondertussen een persbericht met daarin een oproep om de krachten te bundelen. In totaal zullen er in Turnhout 337 kandidaat-vluchtelingen opgevangen worden. Wie zich wil melden om hulp te verlenen kan dat via de website van de stad

Peter en meter

Niet alleen de opvang van de asielzoekers, die onder meer in de Corsendonk Apartments zal gebeuren, moet worden georganiseerd. Wanneer – binnen enkele maanden – een (groot) deel van de asielzoekers ook effectief erkend zullen zijn als vluchtelingen, moeten ze meer permanente ondersteuning krijgen. De Koep wil zeker een rol spelen in de oproep van de stad om peters en meters te zoeken die de opvang en de integratie van de vluchtelingen kunnen vergemakkelijken. Ondertussen is De Koep ook uitgenodigd om samen met de bevoegde diensten en een hele reeks ‘welzijnspartners’ deel te nemen aan een overlegvergadering op 17 september. We houden u op de hoogte.

Wie zich ondetussen aangesproken voelt om binnen De Koep over dit thema een werkgroep op te zetten, mag zich uiteraard altijd melden: dekoep@gmail.com

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest