burgerbeweging in actie

Nieuws

Terzake Magazine – De Koep: een geloofwaardige burgerbeweging met impact

DOWNLOAD PDF

Hieronder het integrale artikel dat verscheen in Terzake Magazine -December 2014

(een publicatie van De Wakkere Burger vzw)

——————-

Karl van den Broeck is mede-initiatiefnemer van De Koep, een burgerbeweging die wonen en werken in Turnhout zo aangenaam, goedkoop, rechtvaardig en duurzaam mogelijk maakt.

——————-

Om de dynamiek in Turnhout niet verloren te laten gaan, werd de burgerbeweging De Koep in 2013 geboren. Deze alternatieve middenveldorganisatie staat los van de traditionele bewegingen en verenigingen, en slaagt er in om initiatieven te ontplooien en vooral initiatief van anderen te stimuleren. Zonder steun van de overheid doppen we onze eigen boontjes. Het geeft ons vrijheid en houdt ons scherp. Een open dialoog met het bestuur blijft wel broodnodig.

ls Vlaamse cultuurstad werd Turnhout in 2012 geprezen voor zijn dynamiek van grote openheid, samenwerking over grenzen heen, van creativiteit en eigen initiatief. En vooral: voor zijn ambiance. Maar toen Turnhout na de verkiezingen in 2012 een nieuw centrumrechts stadsbestuur kreeg, dreigden waardevolle projecten en methodieken die in 2012 hun deugdelijkheid hadden bewezen, verloren te gaan. Voor een aantal burgers was de maat vol toen we ontdekten dat de meerderheid niks ging ondernemen om de verkoop van de Turnhoutse watertoren – die symbool stond voor de dynamiek van Turnhout – te verhinderen. In de watertoren werden tijdens het feestjaar honderden voorstellingen, concerten, voordrachten en tentoonstellingen georganiseerd. Laagdrempelig, gratis en kleinschalig. Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Kom naar de open Koep-vergadering op 20 november

De Koep

De voorbije maanden heeft de Turnhoutse burgerbeweging De Koep niet stilgezeten. Sommige activiteiten sprongen in het oog, maar lang niet alles was meteen een hot item voor een groot publiek. Tijd om voor alle geïnteresseerden eens op een rij te zetten wat er concreet gebeurd is en welke volgende stappen mogelijk zijn. Daarom organiseert De Koep op donderdag 20 november een open vergadering in  Café Barzoen in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout.

De vergadering begint om 20.00 uur en na een korte verwelkoming krijgen de aanwezigen een bondige schets van de werkzaamheden van De Koep in 2014. Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkelingen in verband met het Charter van Turnhout, Campina Energie en de kansen die de Stadsboerderij kan bieden voor ecologische en culturele activiteiten en initiatieven.
Uiteraard voorzien we aansluitend een vragenronde.

Graag tot weerziens op de open Koep-vergadering!

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep-debat: ‘Wat nu met de Warande?’

 

warandedebat

Op donderdag 9 oktober organiseert De Koep een groot debat over de toekomst van de Warande in Turnhout, het grootste cultuurhuis in de Kempen.
Als onafhankelijke burgerbeweging vindt De Koep dat het hoog tijd is voor een ernstig gesprek met alle betrokkenen over welke mogelijkheden er zijn om de uitgebreide werking en uitstraling van De Warande veilig te stellen.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep helpt Overlezen ‘zomeren’

Overlezen zomer foto

De Koep, cultuurhuis de Warande, Theaterwerkplaats Het Gevolg en De Stadsboerderij slaan de handen in elkaar om het levende boekenprogramma Overlezen te laten ‘zomeren’. Op 17 juli is Bart Meuleman te gast in Het Gevolg en op 20 augustus komt Gaea Schoeters naar De Stadsboerderij. “De Koep wil hiermee de samenwerking tussen verschillende partners bevorderen én ook opnieuw een bescheiden stap zetten op het cuturele veld,” zegt voorzitter Koen Aerts.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep blikt terug op geslaagd eerste werkjaar

AVmei2014

Algemene Vergadering – mei 2014

De Turnhoutse burgerbeweging De Koep is een jaar oud en maakte op een Algemene Vergadering de balans op van het geleverde werk. Wat begon als een initiatief van een paar vrienden, groeide uit tot een beweging met een groot draagvlak in Turnhout en de Kempen. Acties als Operatie Watertoren raakten een gevoelige snaar. Voor de toekomst heeft De Koep concrete plannen op het vlak van hernieuwbare energie, voedsel, cultuur en democratie.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Campina Energie zet eerste stap naar brede publiek

Campina Energie lanceert vandaag via haar nieuwe website. Via de website doet het een oproep aan scholen, organisaties en bedrijven die willen investeren in een lager energieverbruik en eigen energieopwekking. Campina Energie wil zoeken hoe het hen daarbij kan ondersteunen.

Campina Energie wil burgers stimuleren om in deze projecten te participeren, als opstap naar een klimaatneutrale en sociaal-duurzame regio. Het rendement dat daaruit voorkomt, komt onmiddellijk ten goede aan de betrokken partners. Met deze oproep naar concrete projecten zet Campina Energie haar eerste stappen naar het brede publiek.
Hoe dat in de praktijk zou kunnen werken toont Campina Energie op zaterdag 3 mei om 11 uur tijdens het Mooov-filmfestival “The 4th Revolution – Energy Autonomy”. Deze documentaire film verbeeldt de visie van een solidaire wereld, gebaseerd op 100% duurzame energie en met de participatie van honderdduizenden burgers. En dat is precies wat Campina Energie beoogt, op maat van de Kempen.

Tickets voor de voorstelling kosten 5,00€, ter plaatse te bekomen vanaf een halfuur voor de voorstelling. Na de film kan u kennismaken met deploeg achter Campina Energie in de Mooov-festivalbar.

website: www.campinaenergie.be

Info: Wout Baert 0478 29 26 34 / Jef Van Eyck 0493 51 84 28

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep lanceert coöperatie ‘hernieuwbare energie voor de Kempen’.

Renewable Energy

Na Operatie Watertoren organiseerde de Turnhoutse burgerbeweging De Koep een ideeënbevraging. Daaruit kwam de wens naar voor om een coöperatie voor hernieuwbare energie op te richten. De Koep pikt dat idee nu op en wil het financieel en organisatorisch ondersteunen. Dit project moet tegen het einde van het jaar uitmonden in de oprichting van een Kempense coöperatie voor hernieuwbare energie die voorlopig Campina Energie heet. Op een persconferentie in Kasterlee gaven de initiatiefnemers het startschot.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Open Koep-vergadering / Drink mee op onze nieuwe plannen

index
Op donderdag 6 februari organiseert de Turnhoutse burgerbeweging De Koep een open vergadering en een drink. Plaats van de afspraak is Café Barzoen in cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. De vergadering/drink begint om 19.30 uur met een verwelkoming van voorzitter Koen Aerts. Daarna zal Jef Van Eyck de verschillende projecten waaraan De Koep werkt, kort toelichten waarna er ruimte is voor vragen en opmerkingen.
Lang willen wij dat dit keer niet laten duren, want wij willen vooral onze sympathisanten bedanken voor de steun die we de afgelopen maanden mochten ontvangen.
De Koep trakteert iedereen op een drankje en een versnapering.

Koepkaart

Diezelfde avond kunnen jullie ook een Koepkaart aanschaffen. Deze kaart kost 5 euro en wie ze draagt heeft het recht zich ‘een koeper’ te noemen. Iedere kaarthouder krijgt ook een geschenk: een glas, geschilderd door de kinderen van de tekenacademie (SASK) in het kader van de roemruchte Operatie Watertoren. Elk glas is uniek en een mooi aandenken aan de campagne die De Koep in Turnhout definitief op de kaart zette. Samen klinken we dan op een succesvol 2014.

Persconferentie

Die avond zal er zeker ook gepraat worden over de persconferentie van diezelfde ochtend. Daarop stelt De Koep het project ‘Campina Energy’ voor: de oprichting van een Kempense coöperatie voor duurzame energie.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest