SEO Tools

admin

‘Gazet van Turnhout’ zet er een punt achter

gvtGazet van Turnhout, de internetkrant voor de Turnhoutse stadsregio, houdt er mee op. De vzw die de krant uitgeeft, wordt ontbonden en draagt zijn erfenis over aan burgerbeweging De Koep. Die heeft de intentie te blijven zorgen voor een maandelijks gemeenteraadsverslag en zoekt naar  manieren om kwaliteitsjournalistiek in Turnhout te ondersteunen.

Gazet van Turnhout ontstond in juni 2005 als ‘Turnhout blogt’: een weblog over Turnhout. Wat begon als een initiatief van een paar vrienden, groeide al snel uit tot een krachtig burgermedium. In 2006 werd de vzw Gazet van Turnhout opgericht met als doel “nieuws, informatie, opinies, analyses en achtergrond te verspreiden over Turnhout”. Sindsdien luidt de naam Gazet van Turnhout. Sinds 2009 werd de werking uitgebreid naar de hele stadsregio: Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar.

De laatste vijf jaar werd Gazet van Turnhout geleid door hoofdredacteur Dirk Raeymaekers. Aanvankelijk telde de redactie een tiental medewerkers maar de laatste jaren bleek het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Dirk Raeymaekers verhuist nu naar Merksplas en gaf te kennen ermee te willen ophouden. De raad van bestuur besprak deze situatie en besliste om de Gazet van Turnhout in zijn huidige vorm op te doeken.

Gazet van Turnhout is destijds ontstaan als burgermedium. Sinds de komst van Facebook en Twitter is die functie grotendeels overbodig geworden.

Gazet van Turnhout is destijds ontstaan als burgermedium. Sinds de komst van Facebook en Twitter is die functie grotendeels overbodig geworden. Elke burger kan zich tegenwoordig rechtstreeks tot zijn vrienden, zijn wijk, zijn stad en de wereld richten via de sociale media,” zegt Dirk Raeymaekers. “Andere stadsblogs maken blijkbaar dezelfde redenering. Niet toevallig hield eerder deze week ook ‘Gentblogt’ er mee op. Die stadsblog, de eerste in Vlaanderen, was tien jaar geleden een inspiratiebron om met een Turnhoutse versie te beginnen.”

Een andere functie van Gazet van Turnhout, het brengen van eigen nieuws, achtergrond en analyse, blijft nog wel brandend actueel. “De lokale media doen hun best, maar niemand kan er omheen dat het nieuwsaanbod verschraald is, zeker na de fusie van twee van de drie kranten die lokaal nieuws brengen. Ook de lokale televisie en radio zijn lang niet meer wat ze geweest zijn.”

“Om kwaliteitsjournalistiek te brengen zijn middelen en professionele mensen nodig. Iedereen werkte voor GVT als vrijwilliger en het gros van de tijd ging op aan het up to date houden van de website en aan het gemeenteraadsverslag. De site zelf geneerde te weinig inkomsten om een semi-professionele werking mogelijk te maken”, zegt Raeymaekers.

Gazet van Turnhout zocht contact met De Koep en vroeg de Turnhoutse burgerbeweging om te waken over de erfenis van de stadsblog. “De Koep is ongebonden, heeft een groot netwerk en heeft veel goesting en energie in huis,” zegt Dirk Raeymaekers. “Ik hoop dat De Koep wel origineel journalistiek werk zal stimuleren.”

Koen Aerts, voorzitter van De Koep: “Wij zullen eerst op zoek gaan naar een bekwame journalist die -tegen betaling- maandelijks het gemeenteraadsverslag wil verzorgen. Dat verslag was traditioneel het meest gelezen artikel op Gazet van Turnhout en het komt tegemoet aan een reële nood. Daarnaast zullen wij onderzoeken welke initiatieven we kunnen nemen om de kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek over Turnhout en de stadsregio te stimuleren. Meer nieuws daarover volgt wanneer de plannen concreter zijn.”

De website van Gazet van Turnhout blijft online en fungeert vanaf vandaag als een statisch archief. Sinds 2005 zijn er een 14.000 artikels verschenen.

De Facebook-pagina en de Twitter-account van Gazet van Turnhout zullen niet langer gebruikt worden. Ze blijven wel online raadpleegbaar.

Gazet van Turnhout dankt uitdrukkelijk Daniël Le Bon die vanaf 2007 de naam Gazet van Turnhout (destijds de voorloper van Turnhout Ekspres) gratis ter beschikking stelde van de redactie. De Koep zal aan Le Bon vragen om de naam verder te mogen gebruiken voor de journalistieke plannen van de burgerbeweging.

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Terzake Magazine – De Koep: een geloofwaardige burgerbeweging met impact

DOWNLOAD PDF

Hieronder het integrale artikel dat verscheen in Terzake Magazine -December 2014

(een publicatie van De Wakkere Burger vzw)

——————-

Karl van den Broeck is mede-initiatiefnemer van De Koep, een burgerbeweging die wonen en werken in Turnhout zo aangenaam, goedkoop, rechtvaardig en duurzaam mogelijk maakt.

——————-

Om de dynamiek in Turnhout niet verloren te laten gaan, werd de burgerbeweging De Koep in 2013 geboren. Deze alternatieve middenveldorganisatie staat los van de traditionele bewegingen en verenigingen, en slaagt er in om initiatieven te ontplooien en vooral initiatief van anderen te stimuleren. Zonder steun van de overheid doppen we onze eigen boontjes. Het geeft ons vrijheid en houdt ons scherp. Een open dialoog met het bestuur blijft wel broodnodig.

ls Vlaamse cultuurstad werd Turnhout in 2012 geprezen voor zijn dynamiek van grote openheid, samenwerking over grenzen heen, van creativiteit en eigen initiatief. En vooral: voor zijn ambiance. Maar toen Turnhout na de verkiezingen in 2012 een nieuw centrumrechts stadsbestuur kreeg, dreigden waardevolle projecten en methodieken die in 2012 hun deugdelijkheid hadden bewezen, verloren te gaan. Voor een aantal burgers was de maat vol toen we ontdekten dat de meerderheid niks ging ondernemen om de verkoop van de Turnhoutse watertoren – die symbool stond voor de dynamiek van Turnhout – te verhinderen. In de watertoren werden tijdens het feestjaar honderden voorstellingen, concerten, voordrachten en tentoonstellingen georganiseerd. Laagdrempelig, gratis en kleinschalig. Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Campina Energie zet eerste stap naar brede publiek

Campina Energie lanceert vandaag via haar nieuwe website. Via de website doet het een oproep aan scholen, organisaties en bedrijven die willen investeren in een lager energieverbruik en eigen energieopwekking. Campina Energie wil zoeken hoe het hen daarbij kan ondersteunen.

Campina Energie wil burgers stimuleren om in deze projecten te participeren, als opstap naar een klimaatneutrale en sociaal-duurzame regio. Het rendement dat daaruit voorkomt, komt onmiddellijk ten goede aan de betrokken partners. Met deze oproep naar concrete projecten zet Campina Energie haar eerste stappen naar het brede publiek.
Hoe dat in de praktijk zou kunnen werken toont Campina Energie op zaterdag 3 mei om 11 uur tijdens het Mooov-filmfestival “The 4th Revolution – Energy Autonomy”. Deze documentaire film verbeeldt de visie van een solidaire wereld, gebaseerd op 100% duurzame energie en met de participatie van honderdduizenden burgers. En dat is precies wat Campina Energie beoogt, op maat van de Kempen.

Tickets voor de voorstelling kosten 5,00€, ter plaatse te bekomen vanaf een halfuur voor de voorstelling. Na de film kan u kennismaken met deploeg achter Campina Energie in de Mooov-festivalbar.

website: www.campinaenergie.be

Info: Wout Baert 0478 29 26 34 / Jef Van Eyck 0493 51 84 28

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Campina Energie nodigt uit

the4threvolution6fc6ec

 

Campina Energie nodigt u op zaterdag 3 mei 2014, om 11 uur, graag uit voor de film “The 4th Revolution – Energy autonomy” (de 4de Revolutie – energie-onafhankelijk), tijdens het Mooov-filmfestival in Turnhout.

“The 4th Revolution – Energy Autonomy” is een film met een boodschap: een directe overstap naar duurzame energie is niet alleen dringend noodzakelijk, maar ook mogelijk. En al op veel plaatsen een realiteit. De documentaire toont verbluffende beelden van tien locaties in de wereld waar mensen aan ‘energieautonomie’ werken: zelf je energieopwekking in handen nemen, op basis van natuurlijke hulpbronnen (wind, zon, biomassa,…) en in functie van de gemeenschap. Een inspirerende film, ook voor de Kempen… en Campina Energie!

Na de film kan u met ons kennismaken. We bieden dan graag een hapje en drankje aan om naar uw ideeën te luisteren!

U bent van harte welkom!

 • Zaterdag 3 mei 2014 om 11u, tijdens het Mooov-filmfestival
 • Utopolis Turnhout – Graatakker 99
 • Tickets: € 5,00 voor de film, inclusief een hapje nadien
 • Kassa: in de hal

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep op de Volksvergadering

Wat volgt is niet het volledige verslag van de Volksvergadering op 9 november in Barzoen, maar de tekst die de Raad van Bestuur van De Koep daar als inleiding naar voren heeft gebracht. Een vollediger verslag van deze bijeenkomst, met vragen en bemerkingen van de aanwezigen, komt later.

 

1. Uitgangspunt:

De Koep is een verzameling burgers die zelf initiatieven wil nemen om leven, wonen en werken in Turnhout en de brede regio zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken.

 

De vereniging laat zich inspireren door de coöperatieve gedachte, voert daarom een transparant beleid en streeft naar maximale betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid van de leden.

Dat was het uitgangspunt voor de 7 mensen die in mei en juni van dit jaar samenkwamen en deze nieuwe vereniging opstartten.

Op 3 juli 2013 volgde de officiële oprichting van de vzw De Koep, in de woning Schellekens aan de Steenweg op Mol. Een inspirerende plek.

2. Achtergronden:

Tijdens het cultuurjaar Turnhout 2012 werd het architectuur project ‘het huis Schellekens’ in zijn volle glorie aan Turnhout voorgesteld en gepresenteerd als een broeiplaats voor nieuwe en frisse ideeën. Logisch dat De Koep er onderdak vond.

De algemene verzuchting om, in opvolging van het zeer geslaagde en gewaardeerde Watertoren festival – een ander Turnhout 2012 project – de Watertoren van Turnhout verder aan te wenden voor gemeenschapsdoeleinden inspireerden de initiatiefnemers van De Koep om dit gebouw als uitvalsbasis te beschouwen voor hun werking. De Watertoren als symbool voor een nieuwe dynamiek in de stad. Zoiets.

Ook het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 speelden een rol in de ontstaansgeschiedenis van De Koep. Niet dat er ook maar enige politieke ambitie of actie voorop werd gesteld, maar met een appel voor meer burgerinitiatief en de coöperatieve gedachte, wil De Koep de krachten versterken die werken aan een positieve en solidaire Turnhoutse samenleving.

Tot slot wil De Koep regionale invulling geven aan de transitie beweging die zich in Vlaanderen (en de omringende landen) aandient in de vorm van burgerinitiatieven, gemeengoed projecten en nieuwe coöperaties.

 

3.  VZW opgericht

Kortom, De Koep wil veel in één keer, is ambitieus en de leden moeten fameus gas geven. Uiteraard moet een startende vereniging zich deftig organiseren: keuzes maken, concrete actieplannen opstellen en een organisatiestructuur uittekenen.

Daarom werd in eerste instantie een vzw-structuur opgezet, later willen we naar één of meerdere coöperaties evolueren. In welke timing en volgorde is nog niet duidelijk.

4. Veel honger en veel hooi op de vork

Heel snel doken de eerste plannen op i.v.m. de oprichting van coöperaties:  ééntje i.v.m. lokale media, ééntje i.v.m. energievoorziening, ééntje i.v.m. bijen en honingproductie,…
Bovendien was de respons op de oprichting van De Koep erg positief en bereikten ons allerlei voorstellen, aanmoedigingen en vragen om projecten  te ondersteunen.

Sinds de zomer van 2013 was De Koep daarom reeds actief op verschillende fronten:

– Solidariteitsactie  jeugdhuis en jeugdcenturm Wollewei: in overleg met de jeugdraad nam De Koep  het initiatief om een solidariteitsactie op te zetten tegen de mogelijke plannen van het nieuwe (ondertussen oude) stadsbestuur om het stedelijk jeugdcentrum Wollewei te verkopen.  Een succesvolle petitie (1500 handtekeningen op enkele dagen tijd) en een ludieke manifestatie op de gemeenteraad i.s.m. de jeugdsector, zorgden voor heel wat dynamiek. Dat die plannen van de baan zijn heeft vele redenen, maar het publieke verzet , mede georganiseerd door burgerinitiatief De Koep, heeft daartoe zeker bijgedragen.

– Operatie Watertoren :  De Koep deed al wat mogelijk was om de Watertoren die door Pidpa te koop werd gesteld ter beschikking te houden van de Turnhoutse bevolking.  We hadden daarover gesprekken en contacten met Pidpa, de stad Turnhout, Kempens Landschap, het provinciebestuur, Eandis,… Bovendien organiseerden we een financiële campagne om geld te verzamelen bij de Turnhoutse bevolking om samen de Watertoren te kopen. Dat dit niet gelukt is, is bijzonder jammer, maar we weigerden mee te gaan in een publiek opbod dat ons financieel vermogen ver overschreed. Nog meer jammer is het feit dat de Watertoren door een alerter stadsbestuur wel nog van de gemeenschap had geweest. Desalniettemin heeft de Operatie Watertoren heel wat volk op  de been gebracht, mensen en organisaties overtuigd van de eigen kracht en De Koep definitief op de Turnhoutse kaart gezet.

– De Koep heeft ook een werkgroep opgericht om een charter over de toekomst van Turnhout op te stellen. Daartoe werden we geïnspireerd door een gelijkaardig initiatief uit het Vlaams-Brabantse Kortenberg. Daar hebben de inwoners eind 2012 hun handtekening geplaatst onder een tekst, waarin een toekomstvisie voor de gemeente staat uitgetekend. We willen ook in Turnhout de inwoners laten meeschrijven aan het toekomstverhaal van onze stad. Zulk een procedure en campagne vergt echter heel wat organisatie en werk.

– Ook leverde De Koep, in beperkte mate,  hand- en spandiensten voor het nieuwe boeiende culturele project De Koek. We willen immers ook culturele projecten ondersteunen die niet beschikken over structurele middelen.  Ook hier duikt een link op met het cultuurjaar  Turnhout 2012. Met het ‘Turnhout 2012 stimuleringsfonds’  werd immers bewezen dat er nood is aan een ondersteunend netwerk voor beginnend artistiek talent. Ook daar ziet De Koep een taak voor zichzelf weggelegd.

5. En nu…

Zelden heeft een nieuwe vereniging op zo’n korte tijd zoveel in beweging gebracht in Turnhout. Tegelijkertijd ligt er nog heel veel werk op de plank, en vooral, moeten er nog veel beslissingen worden genomen. Het succes van de afgelopen periode bewijst het nut en de meerwaarde van een dynamisch burgerinitiatief, maar het verhinderde ons ook om efficiënt door te  werken aan de concrete doelstellingen i.v.m. de oprichting van één of meerdere coöperaties.

En daar willen we het over hebben met de mensen en organisaties die ons tijdens de afgelopen periode steunden, hielpen, hun sympathie toezegden.

We hebben 2 vragen voor hen:

A: We beloofden alle mensen die financieel bijdroegen aan Operatie Watertoren hun centen terug te betalen. We houden natuurlijk ons woord en zijn reeds begonnen met de opvolging van die afspraak.

Maar we willen die mensen en organisaties ook de kans geven om hun bijdrage achter te laten bij de vzw De Koep die daar in de volgende periode mee aan de slag gaat voor de  uitbouw van De Koep en voor verder onderzoek naar de oprichting van één of meer coöperaties. Let wel: dat bedrag kan  niet als een aandeel van een eventuele coöperatie worden beschouwd, we weten immers nog niet welke coöperatie met welke aandelen wordt opgericht. Kortom: we vragen om deze giften als werkingsgeld voor de volgende periode te mogen aanwenden. Uiteraard wordt via onze website en nieuwsbrieven iedere betrokkene geïnformeerd over de vorderingen en toekomende acties van De Koep.

Via een handig document wordt deze vraag geconcretiseerd.

 

B: Verder vragen wij uw mening. We willen immers de mening van geïnteresseerde burgers en sympathisanten van De Koep kennen om onze verdere werking op te oriënteren.

Op dit ogenblik liggen er een aantal projectvoorstellen op tafel i.v.m. de oprichting van coöperaties. Op een rij:

 1. Windenergie;

 2. Collectieve bedeling van winkels en horeca-zaken;

 3. Maand- of kwartaalblad voor de stadsregio;

 4. Stadshoning;

 5. Kinderopvang;

 6. Plukboerderij;

 7. Pop-up-stores;

 8. Sociale Schrijnwerkerij.

 9. Ontmoetingsplaats/Volkskeuken

 

Zelf willen we deze voorstellen onderzoeken en gesprekken voeren met de indieners van de voorstellen. Na een de(r)gelijke studieronde willen we beslissen of we:

a) Mee instappen in één van deze projecten om er een volwaardige coöperatieve onderneming van te maken.

b) Beter een investeringscoöperatie maken die verschillende coöperatieve projecten financieel, organisatorisch mee ondersteunt.

c) Geen coöperatie starten maar ons verder ontwikkelen als burgerbeweging die zowel coöperaties stimuleert en ondersteunt, als maatschappelijke projecten en acties mee opzet.

We willen ons niet halsoverkop  in een avontuur storten en nemen daarom nog enkele maanden de tijd voor dit onderzoek. Zoals gezegd is uw mening  daarbij belangrijk voor ons.

Anderzijds willen we ons ook niet verliezen in een te lange studieronde zonder concrete initiatieven. Daarom organiseren we in de loop van volgende maanden één of twee publieke bijeenkomsten met specialisten ter zake om ons deskundig te adviseren. We houden jullie daarover op de hoogte.

 

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Droge tik van hout op hout

Pok. Een droge tik van hout op hout in het achterzaaltje van café St.Pieter en de Watertoren was verkocht. Maar niet aan De Koep.

Maandenlang Koepers, hebben we onze nikkel afgedraaid om de toren te vrijwaren van commerciële belangen van enkele particulieren. En om hem, met jullie massale steun, een toekomst te garanderen als een monument van samenwerking onder burgers, als pleisterplaats voor nieuwe initiatieven, als aantrekkingspunt voor creativiteit.

Jammer maar

niet  helaas

Jammer, omdat het vorige stadsbestuur een gigantische kans heeft laten schieten.

Een rode draad in de beleidsnota van dat bestuur klonk zo:

“Het stadbestuur maakt de stad niet alleen. Inwoners, verenigingen, bedrijven worden uitgenodigd om mee aan de stad te bouwen.”

De Koep is nu net zo’n burgerbeweging, gesteund door tientallen verenigingen, bedrijven , organisaties. En we hadden een sterk plan met de toren.

Jammer dus – en ook wel frustrerend om niet te zeggen beledigend – was het feit dat dezelfde vertegenwoordigers van het volk in het schepencollege, ons niet geloofden, niet vertrouwden, niet wilden helpen.

Ze dachten, zo beweerden ze, dat we onze verplichtingen bij een erfpacht niet zouden kunnen nakomen.

Hallo?

We boden volledige openheid aan over onze centen en boekhouding.  Geen interesse. We hadden begrip voor de bezuinigingen die de stad nodig heeft, maar we konden garanderen dat onze plannen de stad geen rooie duit zouden kosten. Niks positieve reactie.

En gisteren heeft één van ons tot 180.000 Euro geboden.

Zal ‘t een beetje gaan, ja? Met jullie ‘vertrouwen in de burger’, met jullie ‘uitnodiging om mee aan de stad te bouwen’?

Hoe hol kunnen woorden klinken.

Ach, ga toch vissen aan de vaart, denk ik dan. Waar gelukkig sommigen veel tijd voor gaan krijgen.

Want wat blijft er nog te bedenken als oorzaak van die botheid van het voormalige college dan, jawel, kwade wil? Wat kan het anders zijn? Maar waarom toch? Een groot mysterie ruist in het struikgewas aan de waterkant.

En nu gebleken is dat de stad aan de Watertoren ook nog eens serieus had kunnen verdienen, is nog maar eens bewijs geleverd van kortzichtigheid en onbekwaamheid van sommigen die over de centen van ons allen moeten waken.

Ach, ga grossieren in vrijblijvend gewauwel en beledig ons niet meer.

Jammer allemaal, maar niet helaas, dus.

Want dat blunderende college is intussen grotendeels met pek en veren afgevoerd en een nieuwe ploeg staat klaar. Hoop op een betere samenwerking is gerechtvaardigd.

Helemaal niet helaas omdat jullie steun in woorden, daden en centen geweldig was. Dikke merci daarvoor. En omdat De Koep zich nu ten volle kan concentreren op wat we altijd als ons ultieme doel hebben vooropgesteld: de oprichting van een coöperatie, een handelsvennootschap, waarvan iedereen coöperant, Koeper dus, kan worden. Dat puntje aan de horizon hebben we altijd in de gaten gehouden en komt nu dichterbij.

Over wat we binnen die coöperatie willen of zouden kunnen doen, wordt hard nagedacht. Meerdere ideeën borrelen op, worden op hun haalbaarheid onderzocht, krijgen stilaan vorm.

Het avontuur is nog

maar pas begonnen!

Het zal duidelijk zijn Koepers, dat een benefiet als dusdanig, gepland voor 9 november, geen zin meer heeft. Maar hou die datum rood onderstreept in je agenda, want zoals beloofd: samenkomen doen we dan zeker. Niet om aan een potje groepsbleiten te gaan doen. Daar is geen reden voor en lijkt ons weinig productief.

Wel om in de aangename sfeer van De Barzoen met jullie allen de Operatie Watertoren te evalueren en af te ronden en vooral om al zoveel mogelijk toelichting te geven bij onze nieuwe plannen.

(Terzijde. Ik durf niet meer als De Poek te ondertekenen. Het blijkt een troetelnaam te zijn tussen twee van onze gewaardeerde stichtende Koepers. Daar wil ik geenszins in verstrengeld geraken, zul je begrijpen.)

Jakoep

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Eenmaal, Andermaal,…Verkocht

verkocht1Operatie Watertoren heeft ons de watertoren niet opgeleverd. Hij is verkocht voor 220.000 euro. Ons ‘geheim wapen’ Daniel Le Bon heeft tot 180.000 geboden. Wij danken hem. We zullen dit nooit vergeten.
Ondertussen wachten wij af of er nog een hoger bod komt. Een ding is zeker: dank zij Operatie Watertoren staat vzw De Koep op de kaart. Met dank aan alle gulle schenkers. Wij beraden ons nu over de toekomst. Later meer.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Het aangename, het eerlijke, het nuttige

JA2_0917Even bijpraten Koepers?

Over ons tweede bezoek aan de Watertoren vorige zaterdag kunnen we uitgebreid te keer gaan, maar een dagboek noopt tot bondigheid. Dit zijn onze mémoires nog niet.

Bref dus.

Weer veel volk, nieuwe Koepers die zich kwamen ‘outen’, vlot vloeiend streekbier Gageleer achteraf, lokale pers die ons op de voet volgt en spanning in de lucht over de politieke toekomst van Turnhout.  Er zijn beelden van!

Hoe dat laatste afgelopen is, weten we intussen. En daar kan De Koep alleen maar blij mee zijn. Niet omdat sommigen door het stof moeten. Geen dansjes op het graf van een ander zoals toekomstig schepen Astrid Wittebolle het uitdrukte. Maar omdat de impasse doorbroken is en een hemel van hoop boven Turnhout weer openbreekt.

Vooral ook omdat wij een burgerbeweging zijn. En draai of keer het zoals je wil, maar de politieke ommekeer die in Turnhout heeft plaatsgevonden, daar zaten heel veel gewone burgers op te wachten.

Proficiat aan allen in het nieuwe stadsbestuur die in aartsmoeilijke onderhandelingen tot dit resultaat gekomen zijn. Dat kon volgens mij voor sommigen alleen door uiteindelijk zichzelf opzij te zetten voor ‘t nut van ‘t algemeen. En je ziet: zo trekt een mens dan toch aan ‘t langste eind en vindt zichzelf terug op de middenstip, wèg van de zijlijn.

Toen ik schepen Peter Segers twee dagen later ergens hoorde zeggen: “Met dit nieuwe college kan De Wollewei op beide oren slapen”,  dacht ik: dat is eindelijk duidelijk. Een nieuwe toon is gezet. En ook: juicht Wollewei! Juicht uitbundig. De Wollewei ligt De Koep namelijk nauw aan het hart. Wij hebben hen geholpen, zij helpen ons.

En ze blijven zich aandienen, de mensen en verenigingen die zich bij De Koep aansluiten.

Neem de Turnhoutse Stadsgidsenvereniging. Een gulle bijdrage, met de woorden van voorzitter Jan Horemans: “Wij hopen ten zeerste dat de aankoop zal lukken. Het zou ons in de gelegenheid stellen om groepen die Turnhout bezoeken, specifieke promotie aan te reiken over ‘Watertorenactiviteiten’. Anderzijds zouden wij in bepaalde van onze stadswandelingen een bezoek aan de Watertoren kunnen inpassen.”

Voilà, meer moet dat niet zijn.

Merci, Jan. Is hier alweer een fijne samenwerking ontsproten? Wij denken het wel.

Ook dank aan Jean-Pierre Maes en zijn buurtwerking De Gulden Vellekens. Zij zijn buren van de Watertoren. Goede buren soigneren elkaar.

Uit geheel andere hoek: ook barbecueteam Qlinaria Club is solidair! Pas op, niet de eerste de beste hè, die club. Echte kampioenen in hun vak.

Voor deze sympathieke bende heeft De poeK een ‘suggestie van de week’.

Geen goesting Qlinaria’s om op onze benefiet-show op 9 november in de Warande een demonstratie te komen geven? De muzikanten op onze affiche komen gratis, maar beleefdheidshalve moeten we hen wel een hapje aanbieden. Zo is dat misschien ook opgelost? Zou het haalbaar zijn? Laat maar iets weten.

Nieuws trouwens over die show. Komen zeker spelen: Bluewire met o.a. Warande-directeur Staf Pelckmans. Bart Buls, ooit bassist bij De Laatste Showband, nu met eigen groep. En jawel, The Baboons, Turnhoutenaren momenteel op toernee in de States.

And more to come.

Maar eerst dient zich op zaterdag 12 oktober een nieuwe kijkdag aan. Verzamelen geblazen om 11 uur aan de toren.

 

Opnieuw komt die dag kwansuis een vat streekbier uit de lucht gevallen.

Schuppen Boer, dit keer. Een lekkernij, een eerlijk product, aangeboden door Brouwerij Het Nest. Vanaf een uur of 12 te nuttigen ten bate van de toren, bij de Zjef in  Barzoen.

Het aangename, het eerlijke en het nuttige, wat een heerlijke combinatie.

En laat dat toch één van de lijfspreuken van De Koep zijn zeker!

 

We zien elkaar daar.

De poeK

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Hoogspanning

Het wordt spannend, Koep-vrienden.

 

Heel spannend. Tikken we de Watertoren op de kop of niet?

Maar onze hoop op een goede afloop is intussen zo hoog dat sommigen niet tenzij achterwaarts weer neder durven dalen.

 

Maandag opnieuw een brief gestuurd naar het Stadsbestuur. Met een nieuw aanbod waarvan wij denken: ‘they can’t refuse’.

Een regeling waardoor een openbare verkoop alsnog vermeden kan worden en die andermaal de stadskas geen euro hoeft te kosten.

Dat ene ontbrekende gebaar, weet je wel, lijkt er nu echt wel aan te komen, fluisteren de wandelgangen.

 

De spanning stijgt nog fors door de crisis bij de Turnhoutse politieke meerderheid die de komende dagen of zelfs uren tot een ontknoping lijkt te komen.

Wie zullen de komende 5 jaar onze bestuurders zijn, is de hamvraag. En zullen zij De Koep omarmen of net niet?

Er hangt historisch nieuws in de lucht, zo dik als de ochtendmist in de herfst.

 

En toch hangt bij De Koep eerder lente in de lucht.

Op onze wekelijkse croque madame-sessie, gisteren in de Barzoen konden wij ons verheugen in alweer nieuwe steunbetuigingen, uit alle hoeken en kanten.

 

Zo heeft Koninklijke Toneelvereniging De Franciscusgezellen, beter bekend als De Gezellen, zich gemeld als storter voor de Watertoren.

Een hele eer. Je moet weten dat zelfs de nieuwe paus zich genoemd heeft naar deze ouwe getrouwen in de regionale toneelwereld. Ook zij speelden tijdens Turnhout 2012 op het Watertorenfestival. Gaat weer gebeuren, Gezellen, gij zult het zien!

 

Het valt trouwens op dat steeds meer groepen, verenigingen, organisaties zich melden. Zo verwelkomen we De Stedelijke Jeugdraad, Open Tropen Cameleon, Collectief Dichterbij.

 

En wat te zeggen van Tom Dries van Boothuis Brauhaus  die op 12 en 19 oktober twee spetterende feestjes organiseert waarvan “de inkomgelden gaan naar de Operatie Watertoren”.

Ge moet er maar opkomen, en vooral: het doen!

 

boothuisbrauhaus voor de koepOf Guy Hermans van Pro Industries, die een verjaardagsfeest geeft en zijn vrienden vraagt geen cadeaus te geven maar te storten voor de Watertoren.

Kijk, daar wordt deze jongen week van, vanbinnen.

 

Hoe het allemaal ook afloopt, Koepers, wij gaan in ieder geval nog eens fameus uithalen. Met een benefietshow, op zaterdag 9 november in De Warande.

 

De Koep@Warande, zeg maar. Een feest wordt het, dat je niet gemist wil hebben.

 

Meer hierover laten we los volgende zaterdag 5 oktober.

 

Dan is het opnieuw verzamelen geblazen, om 11 uur aan de Watertoren, voor een muzikaal opgefleurde bezichtiging van de toren met nabespreking en nuttiging van een streekbier in de Barzoen. Ook al gesponsord, dat streekbier!

Laat u zien, Koepers, laat u horen.

Pluk samen met ons een toren.

 

Uit het dagboek van

de poeK  

    

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
Vul uw gegevens in om u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Archief
Facebook