burgerbeweging in actie

Wie heeft een (t)huis voor erkende vluchtelingen?

turneaOp de Koepdag in de Watertoren interviewde Jef Van Eyck de directeur Burger en Samenleving van de stad Turnhout, Pascale Van Bael. Zij gaf het woord aan Hamid van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Die maakt deel uit van het vluchtelingenteam. Hij deed een oproep aan de Turnhoutse bevolking om huizen, appartementen, studio’s of kamers ter beschikking te stellen van erkende vluchtelingen.
Verwacht wordt dat zo’n tien procent van de vluchtelingen die in Turnhout en omstreken werden opgevangen, zich ook effectief hier gaan vestigen. Er is dus nood aan woningen om hen een nieuwe thuis te geven.

Wie een woongelegenheid kan aanbieden of verhuren, kan contact opnemen met het CAW via dit mailadres: project.vluchtelingen@cawdekempen.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest