burgerbeweging in actie

Turnhout experimenteert met een aardgasloze verkavelingswijk

Foto Iwert Bernakiewicz

Foto Iwert Bernakiewicz

Onder impuls van burgerbeweging De Koep, Kelvin Solutions en SVG architectuur, wordt in Turnhout gestart met een onderzoeksproject in de strijd tegen klimaatsverandering. In samenwerking met de inwoners van een nog te selecteren wijk gaan de projectpartners verschillende oplossingen uitwerken en aftoetsen om te komen tot een wijk waar aardgas overbodig is. Dit is een unieke aanpak die als voorbeeld kan dienen voor de vele soortgelijke wijken die Vlaanderen telt.

Vlaanderen en zo ook Turnhout telt vele verkavelingswijken uit de 20e eeuw die vooral met aardgas worden verwarmd. In de strijd tegen klimaatsverandering en de doelstellingen die daaromtrent in december 2015 op de klimaattop van Parijs werden afgesproken zal men dan ook op zoek moeten gaan naar oplossingen op maat van de buurt.
Een complexe opgave waarvoor tot op heden nog weinig integrale actie is ondernomen. Burgerbeweging De Koep vzw, Kelvin Solutions en SVG architectuur willen hierin samen met de stad en de stadsregio Turnhout verandering brengen door met dit project de focus te leggen op één voorbeeldwijk. De projectpartners koesteren de ambitie om via onderzoek oplossingen te vinden in de mogelijke aanpak van zo’n wijk op technisch-economisch vlak, maar ook hoe ze dit samen met de bewoners kunnen uitwerken en realiseren.

Dialoog met de burger

Binnen dit project gaat men enerzijds na wat de gevolgen kunnen zijn voor de woningen, de aanwezige energienetwerken en de straat wanneer we zouden overschakelen naar een wijk zonder aardgas. Ook wil men met de bewoners rechtstreeks in dialoog gaan door samen te zoeken naar haalbare beleidsoplossingen die de Vlaamse Overheid of de stad zouden kunnen implementeren op termijn.
Anderzijds wil men een inspirator zijn en het  debat openen voor de ombouw van bestaande wijken naar aardgasloze wijken. De resultaten, aanbevelingen en conclusies van het onderzoek zullen begin 2018 worden gepubliceerd en gecommuniceerd.
De projectpartners zijn ervan overtuigd dat een succesvol onderzoek sleutels kan aanreiken om voor een sneeuwbaleffect in Vlaanderen te zorgen voor deze specifieke verkavelingswijken.

“De weg naar klimaatneutraliteit is nog lang, maar we kunnen ook geen verder risico lopen op stilstand. Bestaande wijken aardgasloos maken klinkt futuristisch maar wij willen het idee ingang doen vinden en bespreekbaar maken,” zegt Wouter Cyx, van Kelvin Solutions

Geïnteresseerde wijkbewoners uit Turnhout die zich graag willen engageren voor dit project, mogen zich in de loop van oktober 2017 melden bij: wouter.cyx@kelvinsolutions.be.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest